Drejet af moseeg fra Lystrup enge hvor der er sø i dag